Stopa redakcyjna

Osoby odpowiedzialne za treść

Michael von Arps-Aubert, doradca podatkowy
María Fernanda Korek LL.M., doradca podatkowy

von Arps-Aubert + Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB
Schloßstr. 30
12163 Berlin

Telefon: +49 (0)30 - 7 68 90 39 - 0
Faks: +49 (0)30 - 7 68 90 39 - 39
E-Mail: berlin (at) this domain

Doris von Arps-Aubert, doradca podatkowy
Melanie Migge-Lehmann, doradca podatkowy

von Arps-Aubert + Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB Lothstr. 19
80797 Monachium

Telefon: +49 (0)89 - 452 21 81 - 0
Faks: +49 (0)89 - 452 21 81-29
E-Mail: muenchen (at) this domain

NIP UE .: DE235606223

Niniejsza stopka redakcyjna obowiązuje również dla profilów w następujących mediach społecznościowych:

Facebook

Spółka partnerska wpisana do rejestru spółek partnerskich

Sąd Rejonowy w Charlottenburgu, PR 315 B

Właściwy organ nadzoru

Izba Doradztwa Podatkowego w Berlinie
Wichmannstraße 6, 10787 Berlin

Określenie „doradca podatkowy” i „spółka doradztwa podatkowego” to ustawowe określenie zawodu, które zostało nadane w Republice Federalnej Niemiec (w kraju związkowym Berlin). Zawód doradcy podatkowego podlega zasadniczo następującym przepisom

Przepisy dotyczące wykonywania zawodu doradcy podatkowego są dostępne we właściwej Izbie Doradztwa Podatkowego w Berlinie. Można je również znaleźć na stronie internetowej Niemieckiej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.(https://www.bstbk.de/).

Jeżeli zauważyli Państwo ewentualne braki na naszej stronie lub mają propozycje zmian, prosimy o kontakt z nami. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność lub kompletność zamieszczonych informacji. Roszczenia dotyczące naszej odpowiedzialności za szkody natury materialnej lub ideowej powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zamieszczonych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niepełnych informacji, są wykluczone, jeżeli z naszej strony brak potwierdzonego dowodami rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Pomimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą podane tu linki. Za treści umieszczone na tychże stronach odpowiadają wyłącznie ich właściciele.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Nasza działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i została ubezpieczona w w towarzystwie ubezpieczeniowym HDI Versicherung AG, Postfach 2127, 30021 Hannover, zawarta przez nas polisa jest ważna na terenie UE w pełnym zakresie ubezpieczonych ryzyk.

Ogólne warunki świadczenia usług

Pobierz jako PDF (stan na 07/2018)

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich § 36 VSBG (niem. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich)

Zwracamy uwagę, że nie wyrażamy gotowości ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu rozjemczym przed Komisją Rozjemczą; także w przyszłości będziemy korzystać z pośrednictwa Izby Doradztwa Podatkowego zgodnie z § 76 ust. 2 nr 3 niemieckiej ustawy o doradztwie podatkowym (niem skr. StBerG).

Odpowiedzialność za treści i linki

Odpowiedzialność za treści

Jako oferent usług zgodnie z § 7 ust .1 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach) odpowiadamy za własne treści zamieszczone na naszych stronach zgodnie z ogólnymi ustawowymi przepisami. Zgodnie §§ 8 do 10 TMG (niemieckiej ustawy o telemediach) jako oferent usług nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania przekazanych lub zapisanych obcych informacji lub badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Nie ogranicza to obowiązku usunięcia lub blokady możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi ustawowymi przepisami. Tego rodzaju odpowiedzialność obowiązuje dopiero z chwilą dowiedzenia się o konkretnym przypadku naruszeniu przepisów prawa. Z chwilą uzyskania informacji o naruszeniu przepisów prawa zakazane treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do stron zewnętrznych, na treść których nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu nie możemy brać odpowiedzialności za obce treści. Za treści umieszczone na stronie, do której prowadzi link odpowiada zawsze operator lub użytkownik danej witryny. Strony, do których prowadzą podane linki, w chwili ich zamieszczenia zostały sprawdzone pod kątem naruszeń przepisów prawa. W chwili zamieszczenia linków nie stwierdzono treści sprzecznych z prawem. Nie jest możliwa ciągła kontrola treści stron, do których prowadzą zamieszczone linki bez konkretnego podejrzenia naruszenia przepisów prawa. Z chwilą uzyskania informacji o naruszeniach tego rodzaju linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła stworzone przez operatora witryny zamieszczone na niniejszych stronach są chronione przez niemieckie prawo autorskie. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystanie naruszające prawo autorskie wymaga uzyskania pisemnej zgody autora. Pobieranie treści i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnych celów. Jeżeli treści zamieszczone na tej stronie nie zostały utworzone przez operatora witryny, podlegają one ochronie prawem autorskim osób trzecich. Treści osób trzecich są oznaczone jako takie. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w kwestii naruszenia praw autorskich, prosimy o stosowną informację. Z chwilą uzyskania informacji o naruszeniach tego rodzaju treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Powołaliśmy zewnętrznego pełnomocnika ds. ochrony danych:

RUN-IT Olaf Runze
Josef-Orlopp-Strasse 54
10365 Berlin

Telefon +49 30 250 51 555
E-Mail: info (at) run-it.info

Credits

Dyrektor kreatywny:
Matthias Jakubek, Brandherd.net

Teksty
Claus Marquardt, www.clausmarquardt.de
Matthias Jakubek

Ilustracje/Animacje:
Bitteschön.tv

**Zdjęcia:*
*Nina Pieroth, ninapieroth.de
Josephine Dannheisig, josephinedannheisig.de

Programowanie:
Roman Klein, romanklein.com

Tłumaczenie
Guiseppe Accardo (IT) Bettina von Arps-Aubert (EN)